privacy-policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าปัจจุบัน หรือเป็นเพียงผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเราถือเป็นหนึ่งในข้อกังวลหลักของเรา ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่รวบรวมจากลูกค้าคนสำคัญของเรา

โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บริษัท เช่น ชื่อนามสกุล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ฯลฯ แสดงว่าคุณให้ความยินยอมอย่างเต็มที่แก่บริษัทในการรวบรวม ใช้ประโยชน์ จัดเก็บ และปกป้องข้อมูลที่ให้ไว้ในลักษณะที่อธิบายไว้ด้านล่าง
บริษัทจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้:

– เมื่อเปิดบัญชีเทรดจริง/ทดลองกับบริษัท (เมื่อกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์)
– เมื่อฝากเงินเข้าบัญชีเทรดส่วนตัวของคุณ
– เมื่อถอนออกจากบัญชีเทรดส่วนตัวของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจรวบรวมรวมถึง:

– ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อนามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด หมายเลขประจำตัวประชาชน และอาชีพ
– ข้อมูลทางการเงิน เช่น ทรัพย์สิน ประสบการณ์การลงทุน และรายได้ต่อเดือน เพื่อประเมินประสบการณ์การซื้อขายของคุณ
– เมื่อเติมเงินในบัญชีของคุณหรือถอนออกจากบัญชีของคุณ เราอาจขอเอกสารต่างๆ เช่น สำเนาเอกสารประจำตัว บิลค่าสาธารณูปโภค และใบแจ้งยอดธนาคาร

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากลูกค้า ช่วยให้บริษัทเข้าใจความต้องการทางการเงินของคุณ จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ ประมวลผลธุรกรรมบัญชีของคุณในเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนให้การสนับสนุนลูกค้าในระดับสูงสุด
ลูกค้าเต็มใจให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมแก่บริษัทด้วยวิธีต่อไปนี้:

– เมื่อกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของบริษัทหรือบนเว็บไซต์ขนาดเล็กของบริษัท
– เมื่อทำการระดมทุนหรือถอนออกจากบัญชีซื้อขาย ลูกค้าจะต้องจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นโดยสมัครใจ
– เมื่อทำการซื้อขายในระบบของบริษัท
– เมื่อติดต่อบริษัทหรือตอบกลับโปรโมชั่นที่โฆษณา

มีข้อมูลบางอย่างที่บริษัทเก็บรวบรวมทางอ้อม เช่น ที่อยู่ IP ระบบปฏิบัติการ การกำหนดค่าซอฟต์แวร์ และการใช้คุกกี้
บริษัทจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

– เพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า
– เพื่อตั้งค่า รักษา และจัดการบัญชีซื้อขายส่วนตัวของลูกค้า
– เพื่อดำเนินการฝากและถอนเงินในบัญชีซื้อขายส่วนบุคคลของลูกค้า
– เพื่อให้ลูกค้าได้ทันข่าวสารอัพเดทและโปรโมชั่นใหม่ ๆ
– เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมของลูกค้าเพื่อปรับปรุงและจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
– เพื่อให้บริการลูกค้าด้วยการสนับสนุนลูกค้าที่มีคุณภาพสูงสุด

บริษัทไม่แบ่งปันข้อมูลลูกค้าใด ๆ กับบุคคลที่สามในเครือหรือไม่เป็นพันธมิตร ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะถูกแชร์ภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น:

– ในการเปิด ดำเนินการ และบริการบัญชีซื้อขายส่วนบุคคลของคุณ บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลกับผู้ให้บริการ เช่น ทนายความ นักบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอื่นๆ
– เพื่อป้องกันการฉ้อโกง การฟอกเงิน การทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต การเรียกร้องหรือหนี้สินอื่นๆ
– บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทในเครือและแนะนำนายหน้า ส่วนใหญ่เพื่อการคำนวณค่าตอบแทนของหน่วยงานเหล่านี้

ลิงค์

– ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกอาจพบได้บนเว็บไซต์ของบริษัท
– บริษัทไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ภายนอกและแนะนำให้ลูกค้าทุกรายอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ภายนอกก่อนที่จะทิ้งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ